banner
Ngô Trần Minh Thảo
Giảng viên
  • 2
    Khóa học
  • 0
    Học viên
  • 0
    Đánh giá
Giới thiệu

Giảng viên kinh nghiệm Mr. Ngô Trần Minh Thảo hơn 10 năm sống tại Nhật -

Đã học tập và tốt nghiệp ở trường danh tiếng nhất tại Nhật là Tokyo Institute of Technology ( Đại học công nghiệp Tokyo ) -

Đã thi và lấy Chứng chỉ N1 ( IKKYU) năm 2003 chỉ sau 1,5 năm đến Nhật ( học từ vỡ lòng đến N1 chỉ trong 1,5 năm ) -

Đã làm biên phiên dịch cho Phòng Thương Mại Công Nghiệp Việt Nam tại Nhật Bản (VCCI Japan) và các nơi khác từ 2006 - 2010 -

Đã phiên dịch cho rất nhiều đoàn doanh nghiệp, đoàn chính phủ, chính khách tại Nhật

(được vinh dự đứng cạnh thủ tướng Koizumi và các chính khách khác của Nhật) -

Đã giảng dạy cho hàng ngàn người tại Việt Nam và tại Nhật trong thời gian qua

( xem thêm thông tin tại facebook Ngô Trần Minh Thảo với hàng ngàn người đang theo dõi để học)

Giới thiệu

Các khóa học của giảng viên Ngô Trần Minh Thảo