Câu chuyện tình yêu củ chuối khi cọc đi tìm trâu

Giải trí 03/04/2021 09:32:41

"Làm sao cắt nghĩa được tình yêu

Có nghĩa gì đâu, một buổi chiều

Nó chiếm lòng ta bằng nắng nhạt

Bằng mây nhè nhẹ, gió hiu hiu." ( Xuân Diệu)

Khám phá câu chuyện tình yêu hài hước: Khi yêu bạn hay bị hạ IQ!