Tiêu chuẩn tìm người yêu cùa thanh niên hiện đại

Giải trí 23/04/2021 09:28:11

Ngày xưa "Một yêu anh có may ô/ Hai yêu anh có cá khô để dành", giờ chuyển hết SH rồi thì các cô nàng đang tìm kiếm người yêu theo những tiêu chí gì nhỉ?