Khi mở nhạc mà quên tắt mic

Giải trí 12/03/2021 16:05:49

Khi dân chơi hệ vinahouse học trực tuyến! Nhạc đã lên thì chúng ta cứ phải lắc lư theo nhạc chứ nhỉ!