Cách trốn bài thi học kỳ

Giải trí 02/03/2021 15:52:24

"Nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò". Làm thế nào để các học sinh tinh ranh trốn được bài thi học kỳ trước mắt cô giáo?