Bài văn tả chiếc tivi "siêu thực"

Giải trí 23/04/2021 09:01:04

Thầy giáo đã yêu cầu miêu tả tivi, thì em sẽ vẽ hẳn ra chiếc tivi dài "4m" ! Thế mới thấy sức sáng tạo của học sinh Việt Nam!