Nguyện ý làm con sen suốt đời cho các "hoàng thượng"

Giải trí 23/04/2021 09:39:05

Lâu nay hoàng thượng long thể bất an chưa "sủng ái" được sen nào, nay cho truyền lên hết một lượt để được chiêm ngưỡng phong thái "boss" ngời ngời nhá!